Mediavaardigheid

Met media omgaan veronderstelt ook technische en instrumentele competentie. Mediavaardigheid houdt in dat kinderen een aantal elementaire technische principes begrijpen en dat ze eenvoudige technische handelingen kunnen uitvoeren. Kinderen moeten efficiënt, zorgzaam en veilig kunnen omgaan met de beschikbare media. Ze moeten allerlei apparaten, zoals computers, camera’s, tablets, enz. vlot kunnen bedienen.

Leeftijd

Doel

Activiteit

Concordantie

2,5-12

Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld5-8

ICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen waaronder: swipen, muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties, venster minimaliseren, maximaliseren en sluiten …6-12

Het toetsenbord exploreren


Zich aan- en afmelden
 8-12

Inhoud en/of bestanden delen


Onder begeleiding bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen


Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren


Openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden


Bestanden afdrukken


Wisselen tussen geopende applicaties


Navigeren in een applicatie


Een afbeelding invoegen


Openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden


Selecteren, knippen, kopiëren, plakken en wissen.


Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs


 LO OD 1.28

 LO OD 1.29


Eindtermen Lager onderwijs


 LO ET 1.26

 LO ET 1.27

 MV ET 5.3

 ICT ET 2

 ICT ET 3

 ICT ET 4

 ICT ET 5

 ICT ET 6

 ICT ET 7

 ICT ET 8

10-12

Zelfstandig bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen


Een tekst efficiënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet, cursief, opsommingsteken, uitlijning …


Een tabel invoegen


Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en presenterenMEva2: Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen

Leerdoelen per leeftijdsgroep

MEva1: Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen

Leeftijd

Doel

Activiteit

Concordantie

2,5 - 8

Audiovisuele mediamiddelen waarnemen en er zich over verwonderen


Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs

4-12

Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen.


MV OD 5.3

8-12

Op een eenvoudige wijze foto’s bewerken door de grootte te wijzigen, het formaat bij te snijden, de kleurtoon te veranderen, …


Eindtermen Lager onderwijs

10-12

Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen

Experimenteren met fotobewerking, bijvoorbeeld een speciaal effect (tekst, filter, vormen … ) toevoegen

Experimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken …


MV ET 5.3

 ICT ET 2

 ICT ET 3

 ICT ET 4

 ICT ET 5

 ICT ET 6

 ICT ET 7

 ICT ET 8

MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen

Leeftijd

Doel

Activiteit

Concordantie

4-12

Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software …


Ontwikkelingsdoelen Kleuteronderwijs

6-12

Navigeren en zoeken binnen een websiteWT OD 1.3

8-12

Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde omgeving (op het internet zoeken) via een zoekrobot en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen van URL's


Eindtermen Lager onderwijs


10-12

Een geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie -favoriete websites bewaren.


MM ET 5.1

 ICT ET 2

 ICT ET 3

 ICT ET 4

 ICT ET 6

MEva4: Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen

Leeftijd

Doel

Activiteit

Concordantie

2,5 - 12

Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren


Eindtermen Lager onderwijs

6-12

Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren - daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen

Digitale contactgegevens beheren door toevoegen, aanpassen, bewaren en verwijderen


NE ET 5.2

 ICT ET 2

 ICT ET 3

 ICT ET 4

 ICT ET 6

 ICT ET 7

 ICT ET 8

Beknopte leerlijn mediavaardigheid

Leeftijd

Doel

Kleuters 5 jarigen


Basisvaardigheden ICT aanleren


1. linker muisknop (1x klikken – 2x klikken)

2. slepen
3. opstarten van educatieve programma’s


GRAAD 1

1. toetsenbord: enter, spatie, back-space, delete
2. linker – rechtermuisknop /slepen en selekteren
3. computeronderdelen benoemen
4. computer opstarten en afsluiten
5. programma starten en afsluiten
6. met paint kunnen werken - tekendictee
7. kopiëren en plakken- knipprogramma
8. themagericht werken en creatief creëren met de pc


GRAAD 2

1. toetsenbord: enter, shift, spatie,back-space, leestekens, delete, speciale tekens (@)
2. linker – rechtermuisknop /slepen en selekteren
3. computeronderdelen benoemen (uitbreiding)

4. Soorten software: Windows OS, browser, programma)

5. Documenten beheren (mappen, documenten, delen)
6. programma starten en afsluiten
5. computer starten en afsluiten
7. bestand opslaan en openen
8. tekst en afbeelding selecteren
9. tekst en afbeelding kopiëren, knippen en plakken in WORD
10. WORD ‘opmaak’
11. gericht zoeken met google – internet
12. mindmapping – woordspinnen maken met e-mindmaps
13. afbeelding/tekstdocument bewaren in een map - een map aanmaken
14. windows instellingen (achtergrond, schermbeveiliging, …)

15. Presentatie maken in Powerpoint

16. Slim Communiceren


GRAAD 3

1. WORD-tekstverwerking

2. Presentatietoepassingen: Canva, Prezi, Powerpoint
3. Opmaak

4. Figuur invoegen en opmaken

5. Tabs gebruiken

6. Tabellen maken

7. Symbolen invoegen

8. Randen en arcering

9. Reclame en fake news

10.Internet veiligheid (computervirus, phishing, spam, cookies)

11. Internet veiligheid (cyberpesten,sexting)

12. Slim communiceren